Utylizacja tonerów

Utylizacja tonerów

1 lutego 2021 0 przez Tuszer

Drukarki w obecnych czasach są standardem w wyposażeniu naszych domów i firm, przywykliśmy  do ich nieustannego używania. Zarówno w warunkach domowych, kiedy drukujemy prywatne dokumenty, a także materiały edukacyjne naszych pociech, jak i  podczas czynności zawodowych w zakładzie pracy lub we własnej firmie – zużywamy mnóstwo kartek papieru i tuszu do drukarekCoraz bardziej świadomi szacunku, na jaki zasługuje środowisko naturalne, oraz mobilizowani regulacjami prawnymi, staramy się dokonać właściwej utylizacji różnego typu tworzyw. Co do papieru – tu wszyscy mamy już wyrobiony nawyk recyklingu i zniszczone dokumenty trafiają do kontenerów w odpowiednim kolorze. Dużo więcej problemów sprawia prawidłowa gospodarka odpadami, takim jak tonery do drukarek.

Zużyte tusze do drukarek – odpady o podwyższonym ryzyku

Tonery do drukarek należą do tak zwanych elektrośmieci. Zakwalifikowane zostały do tego rodzaju odpadów ze względu na swoją zawartość – nawet zużyte pojemniki z tuszem zawierają pozostałości, które przez szkodliwe składniki, takie jak na przykład polimery i związki chelatowe, są ogromnym zagrożeniem dla natury i człowieka. Mogą zatruć glebę i wody. Odpowiedzialne gospodarowanie tymi odpadami pozwala chronić przyrodę i daje szanse na ich odzyskiwanie i ponowne użycie sporej części kaset i pojemników.

Procedury i przepisy – utylizacja tonerów do drukarek

Utylizacja tonerów do drukarek jest ściśle określona przepisami, wskazówki obowiązują wszystkich korzystających z różnego typu urządzeń do drukowania – osób fizycznych i prawnych. Zasady są jednak inne dla firm i dla prywatnych właścicieli. Regulacje znajdziemy w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, a ich doprecyzowanie nastąpiło w 2020 roku, gdy zaczęła funkcjonować Baza Danych o Odpadach, w skrócie BDO.

Osoby prywatne

W przypadku konsumentów procedury utylizacji tuszów do drukarek nie są skomplikowane, należy po prostu zadbać o bezpieczne umieszczenie wyeksploatowanego tonera w przeznaczonym do tego miejscu. Mniejsze egzemplarze można wrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników, które znajdują się najczęściej w sklepach wielkopowierzchniowych. Drugą opcją jest przekazanie zużytej kasety do sklepu, w którym kupiliśmy tusz. Sprzedawca zobowiązany jest do jej przyjęcia, mówi o tym ustawa z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kolejnym rozwiązaniem jest zawiezienie tonerów do tzw. PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zasady, na jakich przyjmowane są w takich miejscach elektrośmieci, ustala dany samorząd, dlatego najlepiej przed wyprawą zapoznać się z wytycznymi. Świetną opcją jest także zgłoszenie się ze zbędnymi, pustymi tonerami do  punktu ich skupu – możemy przy okazji odzyskać część wydanych na atrament pieniędzy.

Przedsiębiorcy

Firmy zobowiązane są przepisami do rejestracji we wspomnianej już BDO własnej gospodarki odpadami. Procedury dzielą obowiązki przedsiębiorstwa ze względu na ilość zużywanych rocznie tuszów. Gdy firma utylizuje mniej niż 100 kg materiałów eksploatacyjnych rocznie, sposób bezpiecznego przekazania elektrośmieci jest podobny do tego, z którego korzystają konsumenci, z zastrzeżeniem, iż dodatkowo musi zostać wypełniona za każdym razem Karta Przekazania Odpadów (KPO). Taki dokument przedsiębiorca zobowiązany jest  zachować i okazać Inspekcji Ochrony Środowiska w razie kontroli.

Przedsiębiorstwa, które utylizują ponad 100 kg materiałów eksploatacyjnych muszą -oprócz legalnej i bezpiecznej utylizacji elektrośmieci – przekazywać do  Urzędu Marszałkowskiego zbiorczy raport o ilości odpadów wyprodukowanych w danym roku.

Odpowiedzialność

Bezpieczne i legalne przekazanie elektrośmieci, jakimi są tonery do drukarek,  jest niezbędne, by zadbać o środowisko naturalne. Dla nieuczciwych użytkowników i przedsiębiorców, którzy nie zastosują się do restrykcyjnych przepisów gospodarki odpadami, w tym elektrośmieci, prawo przewiduje karę grzywny w wysokości 5000 zł.