Utylizacja drukarki

Utylizacja drukarki

15 lutego 2021 0 przez Tuszer

Ciągły postęp technologiczny przyczynia się do produkcji coraz to nowszych, udoskonalonych wersji sprzętów elektronicznych. Drukarki nie są w tym przypadku wyjątkiem. Producenci co chwila zalewają rynek nowymi modelami sprzętów. Mniejsze, cichsze, bardziej designerskie, posiadające wydajniejsze tonery i więcej dodatkowych opcji wersje swoich poprzedniczek, kuszą klientów, zachęcając ich do wymiany starej, wysłużonej drukarki na nowszy model. Jest to jedna z przyczyn chęci pozbycia się sprzętu. Czasami drukarka po prostu kończy swój żywot i nie opłaca się jej naprawa. I wtedy pojawia się u każdego użytkownika pytanie. Czy zużyty sprzęt wystarczy wyrzucić tak jak zwykłe odpady, na śmietnik?

Po pierwsze: chroń środowisko

Niestety wciąż panuje powszechne przekonanie, że każdy odpad można w łatwy sposób zutylizować, wyrzucając go, razem z innymi niepotrzebnymi już przedmiotami, na śmietnik. Wydaje się, że przecież drukarka, którą tak często używamy, nie jest niebezpieczna. I to nie tylko dla nas – użytkowników, ale i dla środowiska. Nie jest to niestety prawda. Sama obudowa sprzętu i większość jego elementów, owszem, nie stanowi zagrożenia, jednakże tonery do drukarek i zawarte w nich tusze mogą zawierać wiele szkodliwych substancji, np. ołów, kadm, chrom, rtęć, czy związki bromu. Każda z tych substancji jest niebezpieczna, zwłaszcza gdy trafi do środowiska naturalnego (w tym do wód gruntowych). W takim przypadku powyższe związki mogą negatywnie wpływać na glebę, prowadząc do jej wyjałowienia, a także na zwierzęta, powodując ich podtruwanie. U ludzi tego typu substancje mogą wywoływać groźne choroby, takie jak nowotwory, choroby płuc, zaburzenia układu rozrodczego czy układu krążenia. Oczywistym jest również, że obudowa drukarek, jak i tonerów jest wykonana z materiałów sztucznych, których rozkład zajmie środowisku kilkaset lat.

Nieprawidłowa utylizacja elektrośmieci może słono kosztować

Drukarki jako sprzęt elektroniczny należy traktować tak, jak odpady niebezpieczne. Potwierdzeniem tego jest regulacja prawna zawarta w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Sprzęt elektroniczny zbierany jest w sposób selektywny, by następnie zostać poddanym procesowi odzysku lub unieszkodliwienia. Temu samemu reżimowi podlegają tonery tusze do drukarek. Nieprawidłowe wyrzucania odpadów elektronicznych i ich elementów zagrożone jest mandatem w wysokości 500 zł. W przypadku nieprzyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć grzywnę do wysokości 20 000 zł. Warto zatem znać prawidłowy i zgodny z prawem sposób utylizacji sprzętu, by uniknąć wysokich kar.

Możliwe opcje utylizacji drukarki

Warto wiedzieć, że każdy punkt serwisowy ma obowiązek przyjęcia sprzętu, którego nie opłaca się naprawić. Jeśli zatem przy serwisowaniu sprzętu okaże się, że koszt naprawy przewyższa wartość drukarki, możesz ją spokojnie zostawić w punkcie serwisu i pozbyć się problemu.

Natomiast w przypadku zakupu nowej drukarki w sklepie stacjonarnym zużyty sprzęt możemy zostawić na miejscu. Zazwyczaj odbywa się to w systemie 1:1, co oznacza, że za jeden nowo zakupiony sprzęt, jeden zużyty (o podobnych gabarytach) możemy pozostawić do utylizacji.

Jeżeli masz więcej sprzętu elektronicznego lub AGD, możesz skontaktować się bezpośrednio ze złomowiskiem lub osobą prywatną, która odbierze elektroodpady z Twojego domu. Zaoszczędzisz w ten sposób czas, a niekiedy możesz nawet zarobić parę groszy.

Co w przypadku, gdy nie kupujesz nowego sprzętu, nie udajesz się do serwisu, a przyjazd osoby zbierającej złom jest dla niej nieopłacalny? Z pomocą przychodzą gminy, które są zobowiązane do prowadzenie przynajmniej jednego punktu odbioru śmieci. PSZOK, bo o nim w tym przypadku jest mowa, to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy danej gminy mogą (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami) zutylizować wszelkie, selektywnie zebrane odpady (w tym elektrośmieci). Aby poznać szczegółowe zasady korzystania z takiego punktu, odwiedź stronę internetową Twojego urzędu miasta lub gminy. Możesz również skontaktować się z urzędnikiem telefonicznie. Niekiedy możliwy jest wywóz odpadów po uprzednim kontakcie telefonicznym z odpowiednią jednostką zajmującą się składowaniem odpadów.